Samostan Sv. Frane - Franjevački samostan u Zadru, provincija Sv. Jeronima

Vjeronauk

Vjeronauk za odrasle

andija-vjeronauk

Vjeronauk se održava svake srijede nakon večernje Svete Mise. Vjeronaučne susrete vodi fra Andrija Bilokapić. Obrađuju se uglavnom različite teme iz papinih kateheza vezane za aktualni trenutak u kojem živimo. Fra Andrija je dugogodišnji je voditelj duhovnih vježbi, duhovnih obnova te trenutno vrši službu provincijalnog ministra naše Provincije.

 

Vjeronauk za mlade

vjeronauk-mladi

Održava se svakog utorka nakon večernje Svete Mise. Teme vjeronaučnih susreta biramo iz života Crkve te ih povezujemo sa svijetom mladih ljudi, s njihovim problemima i pitanjima. Susreti se sastoje od predavanja i rada po grupama te zajedničkog druženja. Vjeronaučne susrete vodi fra Bojan Rizvan.