Samostan Sv. Frane - Franjevački samostan u Zadru, provincija Sv. Jeronima

TURISTIČKI OBILAZAK

Turistički obilazak, koji uključuje razgedavanje sakristije, kora, crkve, klaustra i riznice moguć je svakog dana od 9 do 18 sati.

Cijena ulaznice je 20 kuna za odrasle, 10 kuna za djecu. Grupe imaju popust do 50%.

vanjska

unutarnja