Samostan Sv. Frane - Franjevački samostan u Zadru, provincija Sv. Jeronima

Naša zajednica

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. FRANE

Trg sv. Frane 1
23 000 ZADAR

Tel. 023/250-468
Fax: 023/ 250-136

E-mail: franjevciza@gmail.com

 

 

fra Andrija Bilokapić, provincijal
  • mob. 098 591 330
  • E-mail: jandrija49@yahoo.com
 
fra Anselmo Stulić, gvardijan samostana
fra Vlado Jajalo, ekonom samostana i Provincije
fra Ante Kekez, povjerenik za Samostan sv. Duje u Kraju-Pašman
fra Stanko Škunca, vikar samostana
fra Aleksandar Longin