Samostan Sv. Frane - Franjevački samostan u Zadru, provincija Sv. Jeronima

Klaustar