Samostan Sv. Frane - Franjevački samostan u Zadru, provincija Sv. Jeronima

Novosti

  1. 31455ff

    Fra Bernardinu Škunci nagrada za životno djelo

    Nekadašnji provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri dr. fra Bernardin Škunca dobitnik je nagrade Grada Zadra za životno djelo za osobu koja djeluje izvan Zadra. Nagrada će mu se, kao i ostalim dobitnicima, uručiti u prigodi Dana grada Zadra 24. studenoga.

    više...